Αλκαλικές μπαταρίες Ultra Digital 1.5 V AA LR6UD – 4 τεμάχια

Αλκαλικές μπαταρίες Ultra Digital 1.5 V AA LR6UD κατάλληλες για ψηφιακές κάμερες, PDA, CD/DVD players, ξυριστικές μηχανές, φακούς και παιχνίδια.

Χαρακτηριστικά
• Μέγεθος: LR6/AA
• Ποσότητα: 4
• Ονομαστική τάση: 1.5 V
• Περίβλημα: aluminum foil
• Χωρητικότητα: 2950 mAh (10mA, 24h/d, 20°C, e.v.: 0,8V)
• Σύσταση: Zn/KOH-MnO2
• Ύψος: 49.9-50.4 mm
• Διάμετρος: 13.9-14.4 mm
• Διάρκεια Ζωής: 5 χρόνια

1.80

Additional information

Αλκαλικές μπαταρίες Ultra Digital 1.5 V AA LR6UD κατάλληλες για ψηφιακές κάμερες, PDA, CD/DVD players, ξυριστικές μηχανές, φακούς και παιχνίδια.

Χαρακτηριστικά
• Μέγεθος: LR6/AA
• Ποσότητα: 4
• Ονομαστική τάση: 1.5 V
• Περίβλημα: aluminum foil
• Χωρητικότητα: 2950 mAh (10mA, 24h/d, 20°C, e.v.: 0,8V)
• Σύσταση: Zn/KOH-MnO2
• Ύψος: 49.9-50.4 mm
• Διάμετρος: 13.9-14.4 mm
• Διάρκεια Ζωής: 5 χρόνια