Αλκαλική μπαταρία Panasonic LR14APB 1.5 V C- 2 τεμάχια

Αλκαλική μπαταρία Panasonic LR14APB 1.5V C. Η τιμή αντιστοιχεί στη 1 μπαταρία για ελάχιστη παραγγελία 2 μπαταριών ή πολλαπλάσιων.

Χαρακτηριστικά
• Είδος: Μπαταρία Αλκαλική
• Ποσότητα: 2 τεμάχια
• Τάση: 1.5 V
• Μέγεθος: C

2.99

Additional information

Αλκαλική μπαταρία Panasonic LR14APB 1.5V C. Η τιμή αντιστοιχεί στη 1 μπαταρία για ελάχιστη παραγγελία 2 μπαταριών ή πολλαπλάσιων.

Χαρακτηριστικά
• Είδος: Μπαταρία Αλκαλική
• Ποσότητα: 2 τεμάχια
• Τάση: 1.5 V
• Μέγεθος: C