Αλκαλική μπαταρία Tecxus 11012-LR 20 23637

Αλκαλική μπαταρία Tecxus 11012-LR 20 23637. Η τιμή αντιστοιχεί στη 1 μπαταρία για ελάχιστη παραγγελία 2 μπαταριών ή πολλαπλάσιων.

Χαρακτηριστικά
• Ποσότητα: 2
• Τύπος: Αλκαλική
• Μέγεθος: D

5.00

Additional information

Αλκαλική μπαταρία Tecxus 11012-LR 20 23637. Η τιμή αντιστοιχεί στη 1 μπαταρία για ελάχιστη παραγγελία 2 μπαταριών ή πολλαπλάσιων.

Χαρακτηριστικά
• Ποσότητα: 2
• Τύπος: Αλκαλική
• Μέγεθος: D