Αντάπτορας Σειριακής θύρας DeLock Serial male – Serial female (65249)

Αυτός ο αντάπτορας Delock μπορεί να συνδεθεί με το Sub-D9 pin port της συσκευής σας. Επιπλέον αυτός ο αντάπτορας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ειδικές εφαρμογές όπως μηχανική επέκταση του Sub-D9 port σας.

2.20

Additional information

Αυτός ο αντάπτορας Delock μπορεί να συνδεθεί με το Sub-D9 pin port της συσκευής σας. Επιπλέον αυτός ο αντάπτορας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ειδικές εφαρμογές όπως μηχανική επέκταση του Sub-D9 port σας.