Μπαταρία ασύρματου τηλεφώνου για Panasonic KX-TG2431

Μπαταρία ασύρματου τηλεφώνου για Panasonic KX-TG2431.

Χαρακτηριστικά
• Τύπος μπαταρίας: NiMh
• Χωρητικότητα: 850 mAh
• Volt: 2.4 V

Συμβατό με τα παρακάτω part numbers:
HHR-P105, HHR-P105A/1B, TYPE 31

Συμβατό με τα παρακάτω μοντέλα:
Panasonic series: KX-5771, KX-5776, KX-5777, KX-TG2411, KX-TG2420, KX-TG2421, KX-TG2422, KX-TG2424, KX-TG2431, KX-TG2432, KX-TG2620, KX-TG2621, KX-TG2622, KX-TG2631, KX-TG2632, KX-TG5761, KX-TGA241, KX-TGA242, KX-TGA243, KX-TGA246 κ.ά.

6.63

Additional information

Μπαταρία ασύρματου τηλεφώνου για Panasonic KX-TG2431.

Χαρακτηριστικά
• Τύπος μπαταρίας: NiMh
• Χωρητικότητα: 850 mAh
• Volt: 2.4 V

Συμβατό με τα παρακάτω part numbers:
HHR-P105, HHR-P105A/1B, TYPE 31

Συμβατό με τα παρακάτω μοντέλα:
Panasonic series: KX-5771, KX-5776, KX-5777, KX-TG2411, KX-TG2420, KX-TG2421, KX-TG2422, KX-TG2424, KX-TG2431, KX-TG2432, KX-TG2620, KX-TG2621, KX-TG2622, KX-TG2631, KX-TG2632, KX-TG5761, KX-TGA241, KX-TGA242, KX-TGA243, KX-TGA246 κ.ά.