Μπαταρία ασύρματου τηλεφώνου για Siemens Gigaset 3000 micro

Μπαταρία ασύρματου τηλεφώνου για Siemens Gigaset 3000 micro.

Χαρακτηριστικά
• Τύπος μπαταρίας: NiMh
• Χωρητικότητα: 700 mAh
• Volt: 3.6 V

Συμβατό με τα παρακάτω part numbers:
Siemens V30145-K1310-X143, 3QNF3550, NS3109, T325, T347, GPF6M3BMX

Συμβατό με τα παρακάτω μοντέλα:
Siemens series: Gigaset 3000 Micro, Gigaset 3010 Micro, Gigaset 3015 Micro

10.00

Additional information

Μπαταρία ασύρματου τηλεφώνου για Siemens Gigaset 3000 micro.

Χαρακτηριστικά
• Τύπος μπαταρίας: NiMh
• Χωρητικότητα: 700 mAh
• Volt: 3.6 V

Συμβατό με τα παρακάτω part numbers:
Siemens V30145-K1310-X143, 3QNF3550, NS3109, T325, T347, GPF6M3BMX

Συμβατό με τα παρακάτω μοντέλα:
Siemens series: Gigaset 3000 Micro, Gigaset 3010 Micro, Gigaset 3015 Micro