Μπαταρία συμβατή με Acer AS10D31 4400 mAh

Μπαταρία συμβατή με Acer AS10D31 AS10D3E AS10D41 AS10D51 AS10D56 AS10D5E AS10D61 AS10D71 AS10D73 AS10D75 AS10D7E AS10D81 4400 mAh.

Συμβατότητα
Συμβατή με τα παρακάτω part numbers :
31CR19/652 31CR19/65-2 31CR19/66-2 31CR19-652 31CR19-65-2 31CR19-66-2 3ICR19/66-3 3INR19/65-2 934T2078F 934T2079F AK.006BT.075 AK.006BT.080 AS10D AS10D31 AS10D3E AS10D41 AS10D51 AS10D56 AS10D5E AS10D61 AS10D71 κ.ά.

Συμβατή με τα παρακάτω μοντέλα :
Aspire 4250, Aspire 4251, Aspire 4252, Aspire 4253, Aspire 4333, Aspire 4339 series, Aspire 5350, Aspire 5541, Aspire 5551, Aspire 4349, Aspire 4350, Aspire 4370, Aspire 4551, Aspire 4552, Aspire 4370, Aspire 4551, Aspire 4552, Aspire 4560 κ.ά.

21.99

Additional information

Μπαταρία συμβατή με Acer AS10D31 AS10D3E AS10D41 AS10D51 AS10D56 AS10D5E AS10D61 AS10D71 AS10D73 AS10D75 AS10D7E AS10D81 4400 mAh.

Συμβατότητα
Συμβατή με τα παρακάτω part numbers :
31CR19/652 31CR19/65-2 31CR19/66-2 31CR19-652 31CR19-65-2 31CR19-66-2 3ICR19/66-3 3INR19/65-2 934T2078F 934T2079F AK.006BT.075 AK.006BT.080 AS10D AS10D31 AS10D3E AS10D41 AS10D51 AS10D56 AS10D5E AS10D61 AS10D71 κ.ά.

Συμβατή με τα παρακάτω μοντέλα :
Aspire 4250, Aspire 4251, Aspire 4252, Aspire 4253, Aspire 4333, Aspire 4339 series, Aspire 5350, Aspire 5541, Aspire 5551, Aspire 4349, Aspire 4350, Aspire 4370, Aspire 4551, Aspire 4552, Aspire 4370, Aspire 4551, Aspire 4552, Aspire 4560 κ.ά.