Μπαταρία Tecxus 12022-CR2430 BL-1 23687

Μικρομπαταρία Λιθίου CR 2430. Η τιμή αντιστοιχεί στη 1 μπαταρία. Ελάχιστη παραγγελία 10 μπαταριές ή πολλαπλάσια.

2.50

Additional information

Μικρομπαταρία Λιθίου CR 2430. Η τιμή αντιστοιχεί στη 1 μπαταρία. Ελάχιστη παραγγελία 10 μπαταριές ή πολλαπλάσια.