ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ PANASONIC LUMIX DMC-FX01 1250 MAH

Συμβατό με τα παρακάτω part numbers:
Panasonic CGA-S005, CGAS005A, CGA-S005A, CGA-S005A/1B, CGA-S005E, CGA-S005E/1B, DMW-BCC12.

Χαρακτηριστικά:
Mπαταρία ψηφιακής κάμερας LiIon 3,7V 1250 mah

Συμβατό με τα παρακάτω μοντέλα:
Panasonic Lumix DMC-FX01, Lumix DMC-FX01K, Lumix DMC-FX01P, Lumix DMC-FX01S, Lumix DMC-FX01W, Lumix DMC-FX01BB, Lumix DMC-FX01BS, Lumix DMC-FX01EB-K, Lumix DMC-FX01EB-S, Lumix DMC-FX01EB-W, Lumix DMC-FX01EF-A, Lumix DMC-FX01EF-K, Lumix DMC-FX01EF-S, Lumix DMC-FX01EF-W, Lumix DMC-FX01-S, Lumix DMC-FX01-P, Lumix DMC-FX01-K, Lumix DMC-FX01-W, Lumix DMC-FX01-A, Lumix DMC-FX01EG, Lumix DMC-FX01EG-S, Lumix DMC-FX01EG-K, Lumix DMC-FX01EG-A, Lumix DMC-FX01GK, Lumix DMC-FX07, Lumix DMC-FX07EGM, Lumix DMC-FX07EF, Lumix DMC-FX07EG, Lumix DMC-FX07K, Lumix DMC-FX07EF-S, Lumix DMC-FX1K-B, Lumix DMC-FX1S-B, Lumix DMC-FX3, Lumix DMC-FX3EGM, Lumix DMC-FX3EF, Lumix DMC-FX3EG, Lumix DMC-FX3S, Lumix DMC-FX3K, Lumix DMC-FX3EG-S, Lumix DMC-FX3EF-S, Lumix DMC-FX50K, Lumix DMC-FX9, Lumix DMC-FX9-K, Lumix DMC-FX9-S, Lumix DMC-FX9-H, Lumix DMC-FX9-K, Lumix DMC-FX9-R, Lumix DMC-FX9BB, Lumix DMC-FX9BS, Lumix DMC-FX9EB-K, Lumix DMC-FX9EB-S, Lumix DMC-FX9EG, Lumix DMC-FX9EG-S, Lumix DMC-FX9EG-K, Lumix DMC-FX9EG-R, Lumix DMC-FX9EF-K, Lumix DMC-FX9EF-S, Lumix DMC-FX9GK, Lumix DMC-FX10, Lumix DMC-FX10A, Lumix DMC-FX10EB-K, Lumix DMC-FX10EB-S, Lumix DMC-FX10EF-S, Lumix DMC-FX10EG, Lumix DMC-FX10EG-A, Lumix DMC-FX10EG-S, Lumix DMC-FX10P, Lumix DMC-FX10S, Lumix DMC-FX12, Lumix DMC-FX12EB-K, Lumix DMC-FX12EB-S, Lumix DMC-FX12EF-S, Lumix DMC-FX12EG, Lumix DMC-FX12EG-S, Lumix DMC-FX12EG-K, Lumix DMC-FX12GK, Lumix DMC-FX12K, Lumix DMC-FX12S, Lumix DMC-FX50, Lumix DMC-FX50EGM, Lumix DMC-FX50EG, Lumix DMC-FX50EF, Lumix DMC-LX1K-B, Lumix DMC-LX1S-B, Lumix DMC-LX2, Lumix DMC-LX2EF, Lumix DMC-LX2EG, Lumix DMC-LX2EGM, Lumix DMC-LX2K, Lumix DMC-LX2S, Lumix DMC-LX2EG-K, Lumix DMC-LX2EG-S, Lumix DMC-LX2EF-S, Lumix DMC-LX2EGM-K, DMC-FX8, DMC-FX8-A, DMC-FX8BS, DMC-FX8EBB, DMC-FX8EGK, DMC-FX8EG-A, DMC-FX8EG-K, DMC-FX8EG-P, DMC-FX8EG-S, DMC-FX8-K, DMC-FX8-P, DMC-FX8-S, DMC-LX1, DMC-LX1BS, DMC-LX1EG-K, DMC-LX1EG-S, DMC-LX1GK, DMC-LX1-K, DMC-LX1-S, DMC-LX9, DMC-LX9BB, DMC-LX9BS, DMC-LX9EG, DMC-LX9EG-K, DMC-LX9EG-R, DMC-LX9EG-S, DMC-LX9-H, DMC-LX9-K, DMC-LX9-R, DMC-LX9-S, Lumix DMC-FS1.

9.99

Additional information

Συμβατό με τα παρακάτω part numbers:
Panasonic CGA-S005, CGAS005A, CGA-S005A, CGA-S005A/1B, CGA-S005E, CGA-S005E/1B, DMW-BCC12.

Χαρακτηριστικά:
Mπαταρία ψηφιακής κάμερας LiIon 3,7V 1250 mah

Συμβατό με τα παρακάτω μοντέλα:
Panasonic Lumix DMC-FX01, Lumix DMC-FX01K, Lumix DMC-FX01P, Lumix DMC-FX01S, Lumix DMC-FX01W, Lumix DMC-FX01BB, Lumix DMC-FX01BS, Lumix DMC-FX01EB-K, Lumix DMC-FX01EB-S, Lumix DMC-FX01EB-W, Lumix DMC-FX01EF-A, Lumix DMC-FX01EF-K, Lumix DMC-FX01EF-S, Lumix DMC-FX01EF-W, Lumix DMC-FX01-S, Lumix DMC-FX01-P, Lumix DMC-FX01-K, Lumix DMC-FX01-W, Lumix DMC-FX01-A, Lumix DMC-FX01EG, Lumix DMC-FX01EG-S, Lumix DMC-FX01EG-K, Lumix DMC-FX01EG-A, Lumix DMC-FX01GK, Lumix DMC-FX07, Lumix DMC-FX07EGM, Lumix DMC-FX07EF, Lumix DMC-FX07EG, Lumix DMC-FX07K, Lumix DMC-FX07EF-S, Lumix DMC-FX1K-B, Lumix DMC-FX1S-B, Lumix DMC-FX3, Lumix DMC-FX3EGM, Lumix DMC-FX3EF, Lumix DMC-FX3EG, Lumix DMC-FX3S, Lumix DMC-FX3K, Lumix DMC-FX3EG-S, Lumix DMC-FX3EF-S, Lumix DMC-FX50K, Lumix DMC-FX9, Lumix DMC-FX9-K, Lumix DMC-FX9-S, Lumix DMC-FX9-H, Lumix DMC-FX9-K, Lumix DMC-FX9-R, Lumix DMC-FX9BB, Lumix DMC-FX9BS, Lumix DMC-FX9EB-K, Lumix DMC-FX9EB-S, Lumix DMC-FX9EG, Lumix DMC-FX9EG-S, Lumix DMC-FX9EG-K, Lumix DMC-FX9EG-R, Lumix DMC-FX9EF-K, Lumix DMC-FX9EF-S, Lumix DMC-FX9GK, Lumix DMC-FX10, Lumix DMC-FX10A, Lumix DMC-FX10EB-K, Lumix DMC-FX10EB-S, Lumix DMC-FX10EF-S, Lumix DMC-FX10EG, Lumix DMC-FX10EG-A, Lumix DMC-FX10EG-S, Lumix DMC-FX10P, Lumix DMC-FX10S, Lumix DMC-FX12, Lumix DMC-FX12EB-K, Lumix DMC-FX12EB-S, Lumix DMC-FX12EF-S, Lumix DMC-FX12EG, Lumix DMC-FX12EG-S, Lumix DMC-FX12EG-K, Lumix DMC-FX12GK, Lumix DMC-FX12K, Lumix DMC-FX12S, Lumix DMC-FX50, Lumix DMC-FX50EGM, Lumix DMC-FX50EG, Lumix DMC-FX50EF, Lumix DMC-LX1K-B, Lumix DMC-LX1S-B, Lumix DMC-LX2, Lumix DMC-LX2EF, Lumix DMC-LX2EG, Lumix DMC-LX2EGM, Lumix DMC-LX2K, Lumix DMC-LX2S, Lumix DMC-LX2EG-K, Lumix DMC-LX2EG-S, Lumix DMC-LX2EF-S, Lumix DMC-LX2EGM-K, DMC-FX8, DMC-FX8-A, DMC-FX8BS, DMC-FX8EBB, DMC-FX8EGK, DMC-FX8EG-A, DMC-FX8EG-K, DMC-FX8EG-P, DMC-FX8EG-S, DMC-FX8-K, DMC-FX8-P, DMC-FX8-S, DMC-LX1, DMC-LX1BS, DMC-LX1EG-K, DMC-LX1EG-S, DMC-LX1GK, DMC-LX1-K, DMC-LX1-S, DMC-LX9, DMC-LX9BB, DMC-LX9BS, DMC-LX9EG, DMC-LX9EG-K, DMC-LX9EG-R, DMC-LX9EG-S, DMC-LX9-H, DMC-LX9-K, DMC-LX9-R, DMC-LX9-S, Lumix DMC-FS1.