Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 4+4 σκαλιά

Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 4+4 σκαλιά (H 114 ⇒ M 228 ⇒ F 43 ⇒ A 314) 4,9 kg

Κωδικός προϊόντος: 0408

53.67

Additional information

Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 4+4 σκαλιά (H 114 ⇒ M 228 ⇒ F 43 ⇒ A 314) 4,9 kg

Κωδικός προϊόντος: 0408