Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 5+5 σκαλιά

Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 5+5 σκαλιά (H 144 ⇒ M 288 ⇒ F 46 ⇒ A 344) 5,9 kg

Κωδικός προϊόντος: 0510

67.07

Additional information

Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 5+5 σκαλιά (H 144 ⇒ M 288 ⇒ F 46 ⇒ A 344) 5,9 kg

Κωδικός προϊόντος: 0510