Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 6+6 σκαλιά

Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 6+6 σκαλιά (H 174 ⇒ M 348 ⇒ F 49 ⇒ A 374) 7,1 kg

Κωδικός προϊόντος: 0612

80.49

Additional information

Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 6+6 σκαλιά (H 174 ⇒ M 348 ⇒ F 49 ⇒ A 374) 7,1 kg

Κωδικός προϊόντος: 0612