Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 7+7 σκαλιά

Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 7+7 σκαλιά (H 206 ⇒ M 412 ⇒ F 52 ⇒ A 406) 8,2 kg

Κωδικός προϊόντος: 0714

92.59

Additional information

Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 7+7 σκαλιά (H 206 ⇒ M 412 ⇒ F 52 ⇒ A 406) 8,2 kg

Κωδικός προϊόντος: 0714