Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 8+8 σκαλιά

Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 8+8 σκαλιά (H 240 ⇒ F 55 ⇒ A 440) 9,0 kg

Κωδικός προϊόντος: 0816

100.31

Additional information

Σκάλα αλουμινίου διπλού συνδυασμού 8+8 σκαλιά (H 240 ⇒ F 55 ⇒ A 440) 9,0 kg

Κωδικός προϊόντος: 0816