Σκάλα αλουμινίου Steady 5 Σκαλιά + 1

Σκάλα αλουμινίου Steady 5 σκαλιά +1 πλατύσκαλο (137 h ⇒ 197 H) 7,2 kg

Κωδικός προϊόντος: S506

67.69

Additional information

Σκάλα αλουμινίου Steady 5 σκαλιά +1 πλατύσκαλο (137 h ⇒ 197 H) 7,2 kg

Κωδικός προϊόντος: S506