Σκάλα αλουμινίου Steady 7 Σκαλιά + 1

Σκάλα αλουμινίου Steady 7 σκαλιά +1 πλατύσκαλο (184 h ⇒ 247 H) 11,1 kg

Κωδικός προϊόντος: S508

83.86

Additional information

Σκάλα αλουμινίου Steady 7 σκαλιά +1 πλατύσκαλο (184 h ⇒ 247 H) 11,1 kg

Κωδικός προϊόντος: S508