Σκάλα αλουμινίου Steady 8 Σκαλιά + 1

Σκάλα αλουμινίου Steady 8 σκαλιά +1 πλατύσκαλο (218 h ⇒ 272 H) 19,3 kg

Κωδικός προϊόντος: S509

109.40

Additional information

Σκάλα αλουμινίου Steady 8 σκαλιά +1 πλατύσκαλο (218 h ⇒ 272 H) 19,3 kg

Κωδικός προϊόντος: S509