Φορτιστής μπαταρίας για Samsung SBL-110 / SBL-160 / SBL-220

Συμβατά part numbers:
Samsung SBL-110 / SBL-160 / SBL-220
Aldi – Medion SBL-110 / SBL-160 / SBL-220

Συμβατά μοντέλα:
Samsung VP-L500 Series:
VP-D55 / VP-D65 / VP-D69 / VP-D7L
Medion MD9021 / 9021n / 9035 / 9035n / 9069 / 9069n
Medion MD9021 / MD9021n / MD9035 / Medion MD9035n / MD9069 / MD9069n / MD9090
Samsung SC-D20 / SC-D21 / SC-D23
Samsung SC-D24 / SC-D27 / SC-D31
Samsung SC-D33 / SC-D34 / SC-D55
Samsung SC-D60 / SC-D67 / SC-D70
Samsung SC-D73 / SC-D75 / SC-D77
Samsung SC-D80 / SC-D86 / SC-D87
Samsung SC-D93 / SC-D99 / SC-D130
Samsung SC-D180 / SC-D190 / SC-D530
Samsung SC-D590 / SC-D590 (T)
Samsung VP-D7L / VP-D10 / VP-D11
Samsung VP-D15 / VP-D20 / VP-D21
Samsung VP-D23 / VP-D24 / VP-D26
Samsung VP-D30 / VP-D31 / VP-D33
Samsung VP-D34 / VP-D39 / VP-D55
Samsung VP-D60 / VP-D65 / VP-D69
Samsung VP-D70 / VP-D73 / VP-D73i
Samsung VP-D75 / VP-D75i / VP-D76
Samsung VP-D77 / VP-D77i / P-D80
Samsung VP-D82 / VP-D85 / VP-D87
Samsung VP-D87i / VP-D93 / VP-D97
Samsung VP-D99 / VP-D99i / VP-D130
Samsung VP-D190 / VP-D190MSi
Samsung VP-D230 / VP-D250 / VP-D270 / VP-D352
Samsung VP-D390 / VP-D453 / VP-D530 / VP-D590 / VP-D590i
Samsung VP-D 101 / VP- D 105
Samsung VP-D 323i / VP-D 327i

5.85

Additional information

Συμβατά part numbers:
Samsung SBL-110 / SBL-160 / SBL-220
Aldi - Medion SBL-110 / SBL-160 / SBL-220

Συμβατά μοντέλα:
Samsung VP-L500 Series:
VP-D55 / VP-D65 / VP-D69 / VP-D7L
Medion MD9021 / 9021n / 9035 / 9035n / 9069 / 9069n
Medion MD9021 / MD9021n / MD9035 / Medion MD9035n / MD9069 / MD9069n / MD9090
Samsung SC-D20 / SC-D21 / SC-D23
Samsung SC-D24 / SC-D27 / SC-D31
Samsung SC-D33 / SC-D34 / SC-D55
Samsung SC-D60 / SC-D67 / SC-D70
Samsung SC-D73 / SC-D75 / SC-D77
Samsung SC-D80 / SC-D86 / SC-D87
Samsung SC-D93 / SC-D99 / SC-D130
Samsung SC-D180 / SC-D190 / SC-D530
Samsung SC-D590 / SC-D590 (T)
Samsung VP-D7L / VP-D10 / VP-D11
Samsung VP-D15 / VP-D20 / VP-D21
Samsung VP-D23 / VP-D24 / VP-D26
Samsung VP-D30 / VP-D31 / VP-D33
Samsung VP-D34 / VP-D39 / VP-D55
Samsung VP-D60 / VP-D65 / VP-D69
Samsung VP-D70 / VP-D73 / VP-D73i
Samsung VP-D75 / VP-D75i / VP-D76
Samsung VP-D77 / VP-D77i / P-D80
Samsung VP-D82 / VP-D85 / VP-D87
Samsung VP-D87i / VP-D93 / VP-D97
Samsung VP-D99 / VP-D99i / VP-D130
Samsung VP-D190 / VP-D190MSi
Samsung VP-D230 / VP-D250 / VP-D270 / VP-D352
Samsung VP-D390 / VP-D453 / VP-D530 / VP-D590 / VP-D590i
Samsung VP-D 101 / VP- D 105
Samsung VP-D 323i / VP-D 327i