Φορτιστής Μπαταρίας Sony NP-FS Series

Φορτιστής Μπαταρίας Sony NP-FS Series

Συμβατός με τα παρακάτω μοντέλα:
Sony DCR-TRV1VE
Sony CCD-CR1 (Ruvi)
Sony DCR-IP220 / DCR-IP5 / DCR-IP5E / DCR-IP55 / DCR- IP55E / DCR-IP7BT / DCR-IP7E
Sony DCR-PC1 / DCR-PC2 / DCR-PC3 / DCR-PC3E / DCR-PC4 / DCR-PC5 / DCR-PC5E / DCR-PC6 / DCR-PC9
Sony DSC-F55 / DSC-F55K / DSC-F55V / DSC-F505 / DSC-F505V
Sony DSC-P1 / DSC-P20 / DSC-P30 / DSC-P50 / DSC-P55 / DSC-P505

Συμβατός με τα παρακάτω part numbers:
Sony NP-F10 / NP-FM10 / NP-FS10 / NP-F11 / NP-FM11 / NP-FS11 / NP-FS20 / NP-FS21 / NP-FS22 / NP-FS30 / NP-FS31 / NP-FS33

9.00

Additional information

Φορτιστής Μπαταρίας Sony NP-FS Series

Συμβατός με τα παρακάτω μοντέλα:
Sony DCR-TRV1VE
Sony CCD-CR1 (Ruvi)
Sony DCR-IP220 / DCR-IP5 / DCR-IP5E / DCR-IP55 / DCR- IP55E / DCR-IP7BT / DCR-IP7E
Sony DCR-PC1 / DCR-PC2 / DCR-PC3 / DCR-PC3E / DCR-PC4 / DCR-PC5 / DCR-PC5E / DCR-PC6 / DCR-PC9
Sony DSC-F55 / DSC-F55K / DSC-F55V / DSC-F505 / DSC-F505V
Sony DSC-P1 / DSC-P20 / DSC-P30 / DSC-P50 / DSC-P55 / DSC-P505

Συμβατός με τα παρακάτω part numbers:
Sony NP-F10 / NP-FM10 / NP-FS10 / NP-F11 / NP-FM11 / NP-FS11 / NP-FS20 / NP-FS21 / NP-FS22 / NP-FS30 / NP-FS31 / NP-FS33